Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2013

luckyrose
2362 3d65
luckyrose
1630 cbce
Reposted fromally ally viainsanedreamer insanedreamer
luckyrose
Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy.
— Kurt Vonnegut
luckyrose
Jedno jest pewne: od smucenia się radości nie przybędzie.
— Chłopiec w pasiastej piżamie

July 11 2013

luckyrose
To nie jest powiedziane, że młodość ma być taka radosna. W młodości przecież szukamy dróg, obieramy sobie cel życia, stoimy przed tym, co nas czeka. Targa nami niepokój i trema przed wyjściem na tę wielką scenę.
— Zbigniew Uniłowski "Wspólny pokój"
Reposted frompoezja poezja viainsanedreamer insanedreamer
luckyrose
7122 fbe6
luckyrose
7839 6f5b
luckyrose
9678 a746 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viainsanedreamer insanedreamer
luckyrose
2969 35e7
Reposted fromchocoway chocoway viainsanedreamer insanedreamer
luckyrose
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
luckyrose
7209 5ddd
Reposted fromhysterie hysterie viaPandaAttack PandaAttack
luckyrose
0653 0b32 500
Reposted fromb2tomek b2tomek viaPandaAttack PandaAttack
luckyrose
luckyrose
7910 1410
Reposted fromnazarena nazarena viaPandaAttack PandaAttack
luckyrose
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
luckyrose
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

July 05 2013

luckyrose
8549 a1be
Reposted fromShini Shini viainsanedreamer insanedreamer
luckyrose
Książki nie dają prawdziwej ucieczki, ale mogą powstrzymać umysł, zanim sam siebie nie podrapie do krwi.
— David Mitchell - Atlas Chmur
luckyrose
Cierpieć mogą tylko ludzie, którzy mają sumienie. Ukarać można tylko ludzi, którym w jakiś sposób można odebrać ich nadzieje lub odciąć od czegoś, co jest dla nich ważne, którzy martwią się tym, co myślą o nich inni. Ukarać można tylko ludzi, którzy mają w sobie choć odrobinę dobra.
— Lionel Shriver - Musimy porozmawiać o Kevinie
Reposted frompuella13 puella13 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl